top of page

Tarieven

Mediation

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Een eerste kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

Voor cliënten is het van belang dat zij zich goed voelen bij de mediator of coach; zich vrij voelen om alles bespreekbaar te maken. Om die reden biedt Consensus Mediation en Coaching de mogelijkheid om gratis en geheel vrijblijvend kennis te maken. Tijdens het gesprek, dat een half uur duurt maakt u kennis met Debbie Rasing en kunt u vragen stellen. Debbie zal de werkwijze en het mediationproces toelichten.

Gesprekken kunnen in principe in iedere plaats en op elke geschikte locatie plaatsvinden.

Kosten Mediation

Iedere mediation en coaching begeleiding is uniek! Dát is de reden dat Consensus Mediation en Coaching bewust niet met pakketten werkt, maar op basis van uurtarief. De kosten zijn inclusief voorbereiding, administratieve verwerking, telefonisch overleg, contact per e-mail en eventuele verslaglegging. In sommige gevallen komt daar een vergoeding voor reistijd en locatie bij.

In de offerte zal een inschatting gemaakt worden van de totale kosten, inclusief, indien nodig, de kosten voor een advocaat en het griffierecht -als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap hebt mét minderjarige kind(eren)- en eventueel de reiskosten en de huur van een gespreksruimte.

 

Subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand

Mediation te duur? Laat kosten geen belemmering voor u vormen. Valt u beneden een bepaalde inkomensgrens dan is er een subsidieregeling via de Raad voor Rechtsbijstand. De overheid is, onder bepaalde voorwaarden, bereidt mee te betalen aan de kosten voor mediation. Dit heet 'gesubsidieerde rechtsbijstand' of 'toevoeging'.

 

Of u wel of niet in aanmerking komt voor deze subsidie is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Dit wordt van u beiden apart bekeken. Het kan voorkomen dat de een wel in aanmerking komt voor subsidie en de ander niet. Wanneer u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation betaalt u zelf alleen de eenmalige eigen bijdrage. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u de exacte bedragen en meer informatie vinden. Tijdens het kennismakingsgesprek kijken wij of u in aanmerking komt voor subsidie.

Meer informatie: www.rvr.org 

 

Let op! De criteria worden jaarlijks aangepast.

Betaling door rechtsbijstandsverzekering

In bepaalde gevallen krijgt u mediation via een rechtsbijstandverzekering vergoed. Check uw polisvoorwaarden om te zien of mediation door uw verzekering gedekt is.

Coaching

Een gemiddeld coachtraject bij Consensus coaching duurt ca. 5 sessies van zo’n 1,5 tot

2 uur. In de offerte zal een inschatting gemaakt worden van de totale kosten.

Trainingsacteur

Wilt u Consensus trainingsacteur inhuren is dat mogelijk per dagdeel. In de offerte zal een inschatting gemaakt worden van de totale kosten.

bottom of page