top of page

Overheid

Elke relatie kent conflicten. Ook in je relatie met de overheid kunnen conflicten voorkomen. Soms lopen die conflicten hoog op, of komen ze te vaak voor. Dan zijn er verschillende opties. Je kunt naar een advocaat stappen. Dat kan ertoe leiden dat de verhouding nog meer op scherp komt te staan. Het kan zelfs uitlopen op een slepende rechtszaak. En het is de vraag of je dat wilt.

 

Bij een conflict met een overheidsinstantie kun je ook kiezen voor een mediator. Een onpartijdige bemiddelaar. Een mediator wil maar één ding: zorgen dat jullie er samen uitkomen. Mediation is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je een conflict hebt met de overheid. Toch zie je steeds vaker mediation bij het oplossen van conflicten tussen overheid en burger. Dat heeft een reden.

 

Als burger en overheid heb je altijd met elkaar te maken. Je hebt nu misschien een conflict over je inkomensbelasting of een uitkering. Maar straks vraag je een vergunning aan of maak je bezwaar tegen een gemeentelijke aanslag. Als burger kun je de overheid altijd vragen om een mediator bij het oplossen van het conflict. En de overheid is steeds meer ingericht op het goed en snel oplossen van conflicten met behulp van mediation.

 

Mediation bied je de kans om het probleem waar je tegen aanloopt in een breder verband te bespreken met de overheid. Stel er is je een uitkering geweigerd. Bij de rechter kun je twisten over de vraag of je er wel of geen recht op hebt, en vervolgens beslist de rechter het eindoordeel. Heel zwart wit. Bij een mediator kun je met de overheid in gesprek over de vraag hoe je in je levensonderhoud kunt voorzien en kom je samen met de overheid tot een beslissing. Hier heb je dus meer invloed op het eindoordeel.

Mediation bij conflicten met overheidsinstanties

Steeds vaker stelt de overheid voor om bij een conflict met een burger een eigen, interne mediator in te schakelen.

 

Een interne mediator is er voor beide partijen, overheid én burger.

Zo’n overheidsmediator heeft zich aan dezelfde gedragsregels te houden als een mediator van buiten, en is dus onafhankelijk.

Anders dan je misschien denkt is het beslist niet zo dat ‘wie betaalt, bepaalt’.

Als je onder begeleiding van een MfN-registermediator in gesprek gaat met de overheid, is er meer ruimte dan je misschien denkt. Natuurlijk, ‘regels zijn regels’, maar meestal is een ambtenaar bereid om mee te denken met burger. Want binnen het kader van wet en regelgeving kan en mag een ambtenaar zoeken naar oplossingen. Zolang de ambtenaar die oplossingen maar kan verantwoorden.

 

Een overheidsmediator, zelf ambtenaar, kan ook helpen zoeken naar die ruimte voor oplossingen. Het helpt daarbij als je als burger nieuwsgierig bent en open staat voor de ruimte waarbinnen de ambtenaar zijn werk doet. En het helpt zeker wanneer je de ambtenaar als mens ziet. Iemand die zijn best doet, en tegelijkertijd nu eenmaal binnen de gegeven kaders moet werken.

 

Bij mediation kunnen ook nieuwe feiten komen die er bij de rechter misschien niet toe doen. Door je verhaal te vertellen kan het gebeuren dat de feiten in een ander licht komen te staan waardoor de uitkomst ook anders is. Ook kan blijken dat een andere regeling van toepassing is. Bijvoorbeeld een besluit over een traplift eindigt in een gesprek over andere woonruimte en hulp bij het zoeken daarvan. Of een gesprek over een uitkering draait uit op een startende ondernemer-subsidie.

 

Tijdens een mediation is het belangrijk dat je een gelijkwaardige gesprekspartner bent. Daar zit je zelf bij, en de mediator bewaakt dat. Meestal heb je te maken met een of meer ambtenaren. Vaak vraagt de mediator naar het mandaat van de betrokken ambtenaren. Want het is belangrijk dat je als burger weet wat je van de ambtenaren mag verwachten.

bottom of page